In English
The syllabus for VGUKK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here VGUKK.pdf


In Swedish
Kursplanen för VGUKK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här VGUKK.pdf