In English
The syllabus for VGSSK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here VGSSK.pdf


In Swedish
Kursplanen för VGSSK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här VGSSK.pdf