In English
The syllabus for VGKUE is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here VGKUE.pdf


In Swedish
Kursplanen för VGKUE finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här VGKUE.pdf