In English
The syllabus for VGFSK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here VGFSK.pdf


In Swedish
Kursplanen för VGFSK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här VGFSK.pdf