In English
The syllabus for VASVM is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here VASVM.pdf


In Swedish
Kursplanen för VASVM finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här VASVM.pdf