In English
The syllabus for VAINM is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here VAINM.pdf


In Swedish
Kursplanen för VAINM finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här VAINM.pdf