In English
The syllabus for VADIM is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here VADIM.pdf


In Swedish
Kursplanen för VADIM finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här VADIM.pdf