In English
The syllabus for VAANM is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here VAANM.pdf


In Swedish
Kursplanen för VAANM finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här VAANM.pdf