In English
The syllabus for UVA800 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UVA800.pdf


In Swedish
Kursplanen för UVA800 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UVA800.pdf