In English
The syllabus for UVA700 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UVA700.pdf


In Swedish
Kursplanen för UVA700 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UVA700.pdf