In English
The syllabus for UVA314 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UVA314.pdf


In Swedish
Kursplanen för UVA314 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UVA314.pdf