In English
The syllabus for UVA313 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UVA313.pdf


In Swedish
Kursplanen för UVA313 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UVA313.pdf