In English
The syllabus for UVA312 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UVA312.pdf


In Swedish
Kursplanen för UVA312 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UVA312.pdf