In English
The syllabus for UVA311 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UVA311.pdf


In Swedish
Kursplanen för UVA311 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UVA311.pdf