In English
The syllabus for UVA310 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UVA310.pdf


In Swedish
Kursplanen för UVA310 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UVA310.pdf