In English
The syllabus for UVA307 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UVA307.pdf


In Swedish
Kursplanen för UVA307 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UVA307.pdf