In English
The syllabus for UVA305 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UVA305.pdf


In Swedish
Kursplanen för UVA305 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UVA305.pdf