In English
The syllabus for UVA004 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UVA004.pdf


In Swedish
Kursplanen för UVA004 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UVA004.pdf