In English
The syllabus for UKG561 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG561.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG561 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG561.pdf