In English
The syllabus for UKG558 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG558.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG558 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG558.pdf