In English
The syllabus for UKG556 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG556.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG556 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG556.pdf