In English
The syllabus for UKG555 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG555.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG555 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG555.pdf