In English
The syllabus for UKG553 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG553.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG553 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG553.pdf