In English
The syllabus for UKG546 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG546.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG546 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG546.pdf