In English
The syllabus for UKG545 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG545.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG545 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG545.pdf