In English
The syllabus for UKG544 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG544.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG544 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG544.pdf