In English
The syllabus for UKG543 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG543.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG543 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG543.pdf