In English
The syllabus for UKG541 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG541.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG541 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG541.pdf