In English
The syllabus for UKG540 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG540.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG540 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG540.pdf