In English
The syllabus for UKG539 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG539.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG539 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG539.pdf