In English
The syllabus for UKG534 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG534.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG534 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG534.pdf