In English
The syllabus for UKG533 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG533.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG533 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG533.pdf