In English
The syllabus for UKG532 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG532.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG532 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG532.pdf