In English
The syllabus for UKG524 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG524.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG524 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG524.pdf