In English
The syllabus for UKG339 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG339.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG339 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG339.pdf