In English
The syllabus for UKG336 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG336.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG336 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG336.pdf