In English
The syllabus for UKG311 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG311.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG311 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG311.pdf