In English
The syllabus for UKG200 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG200.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG200 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG200.pdf