In English
The syllabus for UKG048 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG048.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG048 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG048.pdf