In English
The syllabus for UKG044 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG044.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG044 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG044.pdf