In English
The syllabus for UKG043 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG043.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG043 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG043.pdf