In English
The syllabus for UKG042 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG042.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG042 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG042.pdf