In English
The syllabus for UKG039 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG039.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG039 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG039.pdf