In English
The syllabus for UKG037 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG037.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG037 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG037.pdf