In English
The syllabus for UKG006 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKG006.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKG006 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKG006.pdf