In English
The syllabus for UKA006 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKA006.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKA006 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKA006.pdf