In English
The syllabus for UKA005 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKA005.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKA005 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKA005.pdf