In English
The syllabus for UKA002 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKA002.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKA002 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKA002.pdf