In English
The syllabus for UKA001 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here UKA001.pdf


In Swedish
Kursplanen för UKA001 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här UKA001.pdf