In English
The syllabus for TMG300 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TMG300.pdf


In Swedish
Kursplanen för TMG300 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TMG300.pdf